سولماز صادق نیا

  سمت نائب رئیس در انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران (کسب کارهای اینترنتی) انجمن کسب و کارهای ...

مرتضی میری

  ظهر روز 14 اسفند ماه 1363 شمسی در تهران و در خانواده ای فعال در زمینه فرش دستباف ایران ...

مهدی زاهدی اول

  آغازگر و همبنیانگذار • شرکت توسعه و پشتیبانی مه کامه سپید (سهامی عام) – مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره ...